top of page
Boek biografie.jpg

 

Nieuw!

 

De biografie is uit!

Nu verkrijgbaar!

 

Zie nieuwspagina.

Stichting Lievegoed Archief

 

De Stichting heeft tot doel het beheren en toegankelijk maken van geschriften, notities, bandopnamen en andere reproducties

van lezingen, toespraken, gesprekken en studies van

prof. dr. B.C.J. Lievegoed en deze indien mogelijk ter beschikking te stellen voor studiedoeleinden en eventuele publicaties en het uitoefenen van auteursrechten verbonden aan publicaties van

prof. dr. B.C.J. Lievegoed.

 

Bestuur:

Hildebrand Lievegoed (voorzitter)

Eric van de Luytgaarden (secretaris)

Rembert Amons (penningmeester)

 

De stichting heeft een beheerder, die benaderbaar is met vragen rond de toegankelijkheid van het archief en biografische gegevens van Bernard Lievegoed, in de persoon van Hildebrand Lievegoed.

 

De stichting voert al zijn werkzaamheden zoveel mogelijk pro deo uit en is geheel afhankelijk van schenkingen en donaties.

 

Een donatie kan gedaan worden op rekening nr.

NL14 TRIO 0212 3008 73 t.n.v. Stichting Lievegoed Archief te Zeist. (De stichting heeft ANBI-status.)

 

 

Links

De Antroposofische Vereniging in Nederland verenigt “mensen, die het zieleleven in de mens individueel en in de menselijke samenleving willen ontwikkelen op grondslag van de door Rudolf Steiner vertegenwoordigde geesteswetenschap, de antroposofie”. Zij stelt zich ten doel “het bestuderen, beoefenen en verbreiden van deze geesteswetenschap”. Daarmee wil zij een spiritueel gefundeerde bijdrage leveren aan de menselijkheid in de wereld van heden en morgen.

De Vrije Hogeschool is een School of Excellence, een opleiding voor jonge mensen met tijdseigen vragen gericht op het ontwikkelen van verantwoord leiderschap.

De Vrije Hogeschool filosofie gaat uit van een positief mens- en wereldbeeld en stimuleert een integrale menselijke ontwikkeling. Studenten krijgen zicht op hun eigen idealen en die van anderen, leren eigen kwaliteiten benoemen en ontdekken met welke maatschappelijke uitdagingen ze affiniteit voelen. Centraal staat de ontwikkeling van de student naar het moment waarop hij kritisch denken, creativiteit en daadkracht met elkaar weet te verbinden.

De Vrije Hogeschool streeft ernaar in het programma de verbinding van de mens met de natuur ervaarbaar te maken. 

Antrovista; gids in Antroposofisch Nederland en België. Met Adressen, Informatie, Prikbord, Agenda, Nieuws en Extra!

De Bernard Lievegoed School, afdeling basisonderwijs is een Vrijeschool. In onze school staat de ontwikkeling van de kinderen centraal. Behalve een basisschool is er ook een Bernard Lievegoed School voor voortgezet onderwijs.(Bonnefantencollege, sector Bernard Lievegoed).

Lievegoed biedt zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met psychiatrische problemen, verslavingsproblemen of een verstandelijke handicap.

bottom of page